Cytaty z Biblii

1 Piotra 2:24 PBG
Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo , abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego siności uzdrowieni jesteście.


Psalmy 119: 105

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.


Rzymian 3:23-24 PBG

Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej . A bywają  usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie , które się stało w Chrystusie Jezusie.


Psalmy 34:18 PBG
Wołają sprawiedliwi. a Pan ich usłyszy i ze wszystkich trudności ich wybawia.

Rdz 17, 7

Przymierze moje, które zawieram pomiedzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem , będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.

No comments:

Post a Comment